Verschil tussen herstelverhaal en levensverhaal

Een levensverhaal is niet hetzelfde als een herstelverhaal. Een levensverhaal beschrijft vooral je levensloop vanaf je kindertijd tot hoe je verder ontwikkeld bent tot wie je nu bent. Het kan gaan over je gezin waarin je opgroeide, je schooltijd, mogelijke relaties of werksituaties en ook over je psychische kwetsbaarheid. Wanneer die kwetsbaarheid ontstaan is, wat hier verder rond gebeurd is en waar je nu staat. Samengevat: je levensverhaal beschrijft je levensloop.

In een herstelverhaal ligt de nadruk niet zozeer op je levensloop, maar ligt de nadruk meer op je eigen herstelproces. Dit vraagt vaak meer denkwerk. Het accent ligt hier op vragen zoals: wat heeft mij nu geholpen tijdens mijn herstel en wat juist niet? Sommigen bekijken deze vragen in de verschillende fasen van hun herstelproces. Bv. wat was helpend of had helpend kunnen zijn voordat de ziekte uitbrak, wat hielp of hielp juist niet wanneer ze ontdekten dat ze een kwetsbaarheid hadden, hoe zat dit tijdens de opname, na ontslag, enz. Anderen bekijken op een meer algemene manier wat voor hen helpend of niet-helpend was tijdens hun herstelproces.

Er is niet één juiste manier om je verhaal te schrijven. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. Kunst is om die manier te vinden die bij jou past, dit kan je een houvast bieden.

  • Je kunt je verhaal letterlijk uitschrijven van A tot Z, waarbij je chronologische levensloop een houvast is.
  • Je kan werken met een lijstje met kernwoorden, waarrond je jouw verhaal verder opbouwt/ vertelt.
  • Je kunt ook aan de slag gaan met een mindmap. Dit is een blad met allemaal ballonnetjes met een thema in (bv. ballonnetje kindertijd, opname, vrijwilligerswerk). Rond zo’n ballonnetje kun je dan allerlei thema’s schrijven die hier belangrijk bij zijn (bv. thema kindertijd: moeilijke schoolperiode, belangrijke vriendschap, etc.).
  • Je kunt je verhaal ook opbouwen aan de hand van beelden, zoals foto’s, tekeningen, …
  • Je kunt ook spontaan beginnen schrijven zonder een bepaalde structuur in je hoofd, …

Kijk ook naar ‘Aan de slag met je herstelverhaal’ (PDF)

 

Bron: Hieronymus.be

Terug naar Tips en Tools voor ervaringswerkers