Ervaringswerk

Pit & Co ondersteunt ervaringswerkers met kennis, intervisie en onderling contact. Hier vind je informatie over ervaringdeskundige inzet en hoe de ervaringswerker kan steunen bij een herstelproces.

Wil je werken aan de verdere ontwikkeling van je ervaringskennis of wil je  intervisie met andere ervaringswerkers? Ook dat kan!