De route van Karel

Karel is de casemanager van Eva. Hij is al een geruime tijd casemanager bij Mentrum Fact team. Hij is 42 jaar, getrouwd en heeft een zoon. Hij heeft veel werkervaring, zijn expertise ligt veelal bij mensen met psychose en autisme. Het werken bij Fact vindt Karel erg leuk, juist omdat hij veel verschillende soorten mensen in de behandeling tegenkomt.
Karel heeft vandaag en intake met Eva. Ze hebben telefonisch met elkaar gesproken en hij is dan ook benieuwd naar Eva.

De rol van Frank

Bij de intake werd direct duidelijk dat Eva haar woning wil behouden en er is aandacht voor haar achterdocht en haar sociale isolement. Ze is terughoudend en wil niet praten over haar overmatig drinken. Ze vertelt mondjesmaat over de periode dat ze haar baan verloor. Vol overtuiging vertelt Eva over het geroddel van de buren en dat het gepieker haar s ‘nachts wakker houdt.
Karel neemt de tijd om Eva op haar gemakt te stellen en informeert Eva over hoe Fact werkt door de intakemap met haar door te nemen. Hij laat haar ook het folder van Pit & Co zien. Hij deelt zijn eigen ervaring over zijn bezoek aan de herstelinloop in de buurt van waar het Factteam zit. Eva reageert terughoudend en mompelt iets van ‘ik zal er thuis naar kijken’.

In het behandelplan worden de volgende doelen gesteld:

  • Medicatie
  • Psychologisch onderzoek
  • Dagbesteding voor haar isolement en eenzaamheid
  • Middelenmisbruik

Ondanks de terughoudende reactie van Eva besluit Karel het bezoeken van Pit & Co als subdoel in de behandelplan te zetten. Dit bespreekt hij met Eva. Ze wil dat wel, maar meer op langere termijn.

Subdoelen:

  • Behouden woning
  • Consulent naastbetrokkenen voor vriendin Fatima
  • in de toekomst inschakelen ervaringswerker
  • Bezoeken van de herstelactiviteiten

Ondersteuning van Pit & Co

Tijdens de behandeling ontdekt Karel dat Eva toch actief is geworden bij de herstelactiviteiten in haar buurt. Eva praat enthousiast over haar ervaringen en contacten daar. Karel merkt op dat de contacten bij Pit & Co ondersteunend werken bij de behandeldoelen; Eva is opener, staat open voor gesprek over middelengebruik en de behandelmogelijkheden.

Haar activiteiten bij Pit & Co dragen er aan bij dat gesprekken over middelenmisbruik mogelijk worden. Eva heeft door lotgenotencontact ervaringskennis opgebouwd over de schade die haar alcoholgebruik heeft veroorzaakt. Door zelf als vrijwilliger actief te zijn binnen de herstel activiteit is haar zelfvertrouwen gegroeid.

Gaande weg in gesprekken met Karel uit Eva de wens uit om weer te werken. Karel meld Eva aan voor een IPS traject. Onderdeel van dit traject is dat ze een WRAP maakt bij Pit & Co.

Door de positieve ervaringen van cliënten gaat Karel regelmatig naar de informatiebijeenkomsten bij Pit & Co. Ook belt hij regelmatig met Pit & Co als hij wil weten of er een deskundigheidsbevordering gegeven kan worden over een bepaalde thema op locatie. Karel nodigt de team ervaringswerker uit voor de evaluatie met Eva. Samen hebben ze een gesprek over hoe de behandeling verloopt. Eva vertelt over een themabijeenkomst die georganiseerd wordt over psychose en herstel. Ze vraagt of Karel samen met haar hiernaar toe wilt gaan.

Twee weken later gaat Karel samen met Eva naar een themabijeenkomst. Het valt Karel nogmaals op hoe Eva is gegroeid.