Wat is een familie-ervaringswerker?

De familie-ervaringswerker kan, vanuit eigen ervaring als naastbetrokkene, naastbetrokkenen steunen bij je herstelproces als naastbetrokkene. Want ook als naaste doorloop je een proces, wanneer iemand in je nabije omgeving te maken krijgt met GGz of verslavingszorg.

Leven met iemand die zorg nodig heeft of die kampt met psychische klachten is niet altijd gemakkelijk. Wat is jouw rol als naaste en hoe houd je je eigen identiteit? Hoe houd je balans in draagkracht en draaglast. De familie-ervaringswerker begeleidt en ondersteunt vanuit eigen ervaring en opgedane ervaringskennis, maar op professionele wijze en vanuit de visie op de herstelondersteunende zorg.

In onderstaande video spreekt Francine als ervaringswerker over het belang van het betrekken van naasten bij de behandeling.

Soms speelt de familie-ervaringswerker een rol bij contacten tussen cliënt, naastbetrokkenen en de hulpverlening. Ook voor training en voorlichting is de familie-ervaringsdeskundige inzetbaar.

Lees ook over onze gespreksgroep KOPP KVO voor volwassenen met een ouder met psychische klachten of een verslavingsachtergrond. De gespreksgroep wordt begeleid door een familie-ervaringswerker met KOPP KVO ervaring.