Over Pit & Co

What’s in a name….

Een pit is vaak het begin, de basis, van waaruit, in de juiste omstandigheden, mooie dingen groeien. Als over ‘iemand met pit’ wordt gesproken dan verwijst ‘pit’ naar energie en kracht. Dit vinden we passend voor een ieder die wil werken aan zichzelf; vanuit een basis, met energie en kracht, op weg naar groei en herstel.

& Co staat voor samen met anderen. Je ontvangt steun, aandacht en ideeën van andere mensen én geeft dat ook terug. Daarnaast organiseert Pit & Co met verschillende partners en de buurt, de best passende ondersteuning.

Dus…..

Pit & Co werkplaatsen biedt centrale, toegankelijke activiteiten van hoop en perspectief. We zijn er voor iedereen die wil werken aan zijn herstel en ook voor naastbetrokkenen. We bieden vrije ruimte om te groeien, je interesses en mogelijkheden te onderzoeken en we stellen eigen regie centraal. Onze activiteiten worden aangeboden op behandellocaties, digitaal en in wijkcentra in de stad. We werken daarbij zoveel mogelijk samen met anderen.

Onder de naam Pit & Co zijn alle herstelondersteunende activiteiten van Arkin gebundeld. Voor Arkin is herstelondersteuning en de inzet van ervaringswerkers onderdeel van de visie op goede zorg.

Dat is kort samengevat. Uiteraard kun je nog meer lezen over de achtergrond, missie en visie van Pit & Co