Wat, waarom en hoe?

Pit & Co draagt er zorg voor dat laagdrempelige herstelondersteunde zorg beschikbaar is in de nabije woonomgeving van cliënt, naasten of bewoner van Amsterdam: fysiek en digitaal. Arkin werkt hierin graag samen met stedelijke partners met gelijksoortige visie om dit zorgaanbod te ontwikkelen. In plaats van één centraal herstelbureau sluit Arkin aan bij de meer moderne netwerkgerichte benadering, ondersteund door een stedelijk digitaal platform. Zo hebben we een groot bereik.
De verschillende onderdelen van het netwerk staan met elkaar in verbinding:

  • Fysiek aanbod bij de verschillende werkplaatsen
  • Digitaal aanbod via digitaal platform
  • Aanbod vraaggericht.

Onze Visie

Pit & Co biedt centrale, toegankelijke activiteiten van hoop en perspectief. We zijn er voor iedereen die wil werken aan zijn herstel en ook voor naastbetrokkenen. We bieden vrije ruimte om te groeien, je interesses en mogelijkheden te onderzoeken en we stellen eigen regie centraal.

Onze activiteiten krijgen vorm in zowel laagdrempelige groepen waar mensen elkaar ontmoeten, als in digitaal aanbod. Daarmee hopen we herstelondersteuning toegankelijk te maken voor iedereen die daar behoefte aan heeft. We werken nauw en actief samen met (keten)partners in de wijk. We staan voor samenwerken en verbinden van herstelondersteunende initiatieven, zowel binnen Arkin als in de stad Amsterdam.
Zowel onze activiteiten als ons website zijn diagnose-vrij, met aandacht naar de mogelijkheden en de kracht van ieder mens. We werken daarbij met de expertise van ervaringswerkers en familie-ervaringswerkers op basis van gelijkwaardigheid en peer support.

Wat doet Pit & Co?

Iedereen die wil werken aan zijn herstel, is welkom bij het netwerk voor vitaliteit en herstel. Ook de omgeving van de persoon die werkt aan herstel is welkom.
Doel: Beschikbaar maken voor iedereen om gebruik te maken van laagdrempelige herstelondersteunde zorg door middel van een concreet zorgaanbod, met mogelijke ondersteuning van ervaringswerkers en peers. Het doel van het netwerk is verbinding te leggen tussen het verschillende aanbod en mogelijkheden. Zodat het aanbod voor de doelgroep beter bereikbaar is.

Fysieke herstelactiviteiten; meerdere activiteiten per stadsdeel in samenwerking met andere organisaties (samen beter, HVO, Ingeest, Team ED, Cordaan). Voorbeelden van de activiteiten zijn: herstelverhalen, inloop/vrijplaats, herstelgroepen, WRAP-groepen, herstelspellen, themabijeenkomsten, lunchen (van Team ED). Het doel is vraaggericht te werken, hierdoor staan de activiteiten niet vast voor elke werkplaats, maar sluiten we aan bij de vragen vanuit de bewoners en cliënten in die wijk.
Digitaal aanbod: het digitale netwerk is onder te verdelen in 4 onderdelen:
1) Arkinbreed: het doel is om een digitaal platform te creëren met om informatie te kunnen delen, herstelverhalen te delen, chatfuncties te hebben en online herstel cursussen aan te bieden.
2) Stedelijk: doel is om stedelijk het aanbod van herstelondersteunende zorg van alle organisaties Amsterdam breed in een overzicht aan te bieden.
3) Landelijk: Aansluiten bij het landelijk aanbod, op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.
4) Intern: werkprocessen, verslagen en notities voor alle EW binnen Arkin te organiseren.
Vraaggericht werken: vanuit Arkin of andere organisaties kunnen mogelijke expertise vragen gesteld worden aan het netwerk voor vitaliteit en herstel. Waarbij het netwerk zal kijken of ze hier een aanbod voor kunnen creëren. Een voorbeeld hiervan is om als spreker aanwezig te zijn bij een anti-stigma symposium.

Ook bieden we ontwikkelingsruimte en training aan ervaringswerkers en stagiaires met ervaringskennis. We denken graag mee vanuit herstelperspectief bij ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en geven gevraagd of ongevraagd advies.
Hieronder is een afbeelding met een overzicht welke onderdelen er in het netwerk plaats vinden. De uitleg over de verschillende onderdelen staat uitgebreid beschreven de volgende hoofdstukken van dit projectplan.

Samenwerken voor het beste aanbod

De (familie)ervaringswerkers van Arkin zijn verbindend & leidend voor Pit & Co. De EW kunnen gericht aanbod creëren op de vragen van de deelnemers en gebruikers. In het aanbod komen vak diverse expertisen samen, daarom is samenwerking zo belangrijk voor Pit & Co.

Pit & Co wil graag aansluiten bij wat er al is. Maar ook aansluiting blijven zoeken in de toekomst. Omdat de EW actief zijn in de huizen van de wijk, kunnen ze de behoefte van de gebruikers goed blijven peilen. De vraag van de gebruikers staat dus centraal. Kan vanuit Pit & Co aan de vraag niet voldoen worden door de EW of gebruikers zelf, dan wordt door het Pit & Co (via coördinatoren) gekeken hoe dit aanbod wel leverbaar is in samenwerking met anderen, externen of door de vraag over te dragen.