Toolkit

Deze toolkit is voor zorgprofessionals, bestaande uit verschillende werkvormen. Deze werkvormen zijn bedoeld om een open dialoog over ervaringsdeskundigheid en herstel op te starten tussen zorgprofessionals onderling. De werkvormen uit de toolkit kunnen op een laagdrempelige manier ingezet worden, bijvoorbeeld tijdens intervisiebijeenkomsten, teambijeenkomsten of andere overlegvormen.

Makkelijk een keuze maken tussen de verschillende activiteiten? Neem het overzicht van de activiteiten door (samen de ervaringswerker van het team) en kies op basis daarvan welke activiteiten jullie willen gebruiken.

Mocht je nog vragen hebben, neem contact op met coördinator Pit&Co via pitenco@arkin.nl