De Tuingroep

Vahe is ervaringswerker i.o. en loopt stage bij de Mentrum kliniek Eerste Constantijn Huygenstraat. Het is zijn grote passie om anderen te steunen, om vanuit hun veerkracht te werken aan hun herstel. In het contact met cliënten pikte hij signalen op, dat bij hen het verlangen leeft om buiten te zijn en in een beschermde omgeving in contact met de natuur te zijn. Letterlijk met de handen in de aarde!

Herstellen in de natuur

“Dat herkende ik vanuit mijn eigen herstelproces. In de natuur zijn en daar aan het werk gaan bracht mij afleiding, balans, nieuwe energie en helende kracht. Samen met de creatief therapeut, heb ik toen het tuinproject bedacht. Het management maakte een bescheiden budget vrij, waar we o.a. bomen, planten, struiken, parasols en gereedschap van hebben gekocht.

De tuingroep is erg populair geworden. Ik begeleid deze samen met activiteitenbegeleidster, Kiki. Elke donderdag van 11-12 uur is het project open. We werken zo´n veertig minuten en daarna sluiten we af met een terugblik, een reflectie en een moment van zingeving. Bij dit laatste maak ik gebruik van mijn ervaring als algemeen geestelijk verzorger.

De tuingroep is inmiddels onderdeel van het programma voor cliënten van afdeling 4A en 4B.

Op aanvraag kunnen ook andere cliënten gebruik maken van het programma. Het is geen therapie maar HOZ, waarbij we werken aan een gemeenschappelijk doel: samen zorgen voor de natuur. We geven liefde aan de natuur en omgekeerd ontvangen we veel goeds terug van de natuur, zoals energie, verbinding, aandacht voor diversiteit, beschermingsmechanismen, rust en balans. Op deze manier samenwerken en elkaar steunen heeft een heel positief effect.

De cliënten reageren zeer positief op het programma. Uit feedback blijkt dat het rust en afleiding geeft. Om een mooi voorbeeld te noemen: ik heb met een cliënte in de tuin kruiden gekweekt afkomstig uit haar moederland. We hebben ze geoogst en zij legde een bundeltje naast haar kussen. De vertrouwde geur van haar moederland deed haar gemakkelijker in slaap vallen.

Cliënten geven aan vanuit de natuur weer opnieuw structuur in hun leven te ervaren. Het buiten zijn en samen werken in de natuur is tevens stres reducerend”.

Ook Kiki is enthousiast. “Ik ken mezelf niet als iemand met groene vingers. Daarom heb ik alleen cactussen in huis. De tuin laat ik meestal aan anderen over. Maar sinds ik met Vahe met deze groep ben begonnen vind ik een keer in de week eigenlijk niet genoeg. Ik kijk er de hele week naar uit en heb tussendoor zin om er mee aan de slag te gaan. Misschien is het een nieuwe hobby! Het doet echt goed.”