HOP-training in ENGLISH!

Pit&Co has created a new initiative: The Honest, Open and Proud training in ENGLISH! 

It is the first time the HOP training will be given in English. This training is especially for Mentrum clients who dont’fully understand Dutch yet.

This initiative ties in nicely with Arkin’s Diversity & Inclusion policy.

We will onganise more English HOP courses this year.


Nieuw initiatief: De HOP-training in het ENGELS!

Pit&Co komt dit jaar met een fantastisch innovatief nieuw initiatief: De Honest, Open en Proud training in het ENGELS! 

Dit is de eerste keer dat de HOP training in Nederland in het Engels wordt gegeven. Deze training is speciaal bedoeld voor cliënten van Mentrum die geen of onvoldoende Nederlandse taal beheersen, maar wel de Engelse taal spreken.

Dit initiatief sluit mooi aan bij de Diversiteit & Inclusie charter van Arkin.

Er zullen meerdere Engelstalige HOP trainingen dit jaar georganiseerd worden.

HOP-training in English