Interview met een cliënt van kliniek Mentrum

Wat zie jij aan meerwaarde van ervaringswerkers binnen de behandeling?
Ik vind deze heel erg belangrijk, het zijn mensen waar je een band mee opbouwt. Zij kunnen zich jouw situatie inbeelden, omdat zij in een soortgelijke situatie hebben gezeten. Het delen van soortgelijke ervaringen hebben een meerwaarde.

Welke voordelen ervaar je nog meer in het contact met ervaringswerkers?
De relatie is anders. Deze is gelijkgestemd, je voelt je meer op je gemak. Ik ervaar meer openheid, het is laagdrempelig in vergelijking tot het contact met psychiater. De rol van arts versus cliënt is toch meer hiërarchisch.

Wat versta je onder meer ‘open zijn’?
Ik ervaar meer vrijheid in het gesprek en een meer persoonlijke aanpak. Er wordt veel meer gekeken naar wat ik, als individu, nodig heb.

Merk je, dat als iemand hetzelfde heeft meegemaakt, deze jou ook anders kan benaderen?
Ja, dat denk ik wel. De EW heeft dingen laten zien, die ik nog niet kende en mij bijvoorbeeld de Yucel methode aangeboden en de WRAP geïntroduceerd. Hiervan heb ik veel geleerd en het heeft mij erg geholpen bij mijn herstel.

Wat heeft het nieuwe dan bijgedragen, wat neem je mee van de Yucel en de WRAP?
Wat ik belangrijk vind bij het werken met Ervaringsdeskundigen is de wisselwerking die erin zit, het leermoment in gesprekken is wederzijds. Ander voorbeeld: in een gesprek met een externe psychiater, heb ik de Yucel-schema’s laten zien van de huidige situatie en de gewenste situatie. De psychiater kon hierna heel snel en concreet de onderwerpen belichten, die geschikt voor mij waren voor vervolgbehandeling.

De schema’s gaven hem helder inzicht, waar voor mij de knelpunten zaten en wat mij verder zou helpen in de vervolgbehandeling. Het gaat nu zo goed, dat ik de kliniek bijna ga verlaten. Heb jij voldoende handvatten meegekregen om uit de kliniek te blijven? Ik denk het wel. Natuurlijk ben ik best wel een beetje zenuwachtig, maar ik verwacht goed voorbereid en toegerust te zijn.

Is dat de reden voor inschrijving voor een groep bij Pit&Co?
Het JOT heeft via de Regenboog-groep geregeld dat ik een buddy krijg. Verder volg ik 2-wekelijks NA-meetings. En ik denk dat het goed is om het RAP-programma nog een keer actief te volgen onder begeleiding van een Ervaringsdeskundige.

Heb ik zaken niet gevraagd waarvan jij denkt, dit belangrijk te vinden om het mee te geven?
Ik wil graag meegeven dat ik het gebrek aan tijd voor het programma en de behandeling van cliënten mager vind. Het betreft Mentrum en gaat over de gezondheid van mensen. Mijn boodschap voor Arkin is om psychiaters meer tijd en ruimte te geven, los van de ervaringsdeskundige, want het is zo waardevol.

Wat maakt het dat je een ervaringswerker meer toelaat dan een ander?
Het komt door hun insteek. Omdat een EW heel graag mensen, die zelf nog in de ‘struggle zitten’, verder wil helpen. Hierdoor is hun betrokkenheid en kennisoverdracht meer passievol en bevlogen.