In gesprek met koningin Máxima

De opleiding ervaringsdeskundigheid in Zorg & Welzijn in de Koninklijke spotlight

Koningin Máxima bracht op 3 oktober jl een bezoek aan MIND in Amersfoort. MIND is een organisatie die zich inzet voor een psychisch gezonde samenleving en voor ondersteuning, begrip en goede zorg bij psychische problemen. Paulina Sedney was uitgenodigd om samen met andere experts de koningin bij te praten over de landelijke ontwikkelingen rond ervaringsdeskundigheid in de zorg. Paulina is betrokken bij de AD-opleiding Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn van de Hogeschool van Amsterdam, en promoveert op dit onderwerp.

Tijdens het bezoek sprak de koningin met diverse afgevaardigden uit praktijken die actief investeren in het thema Ervaringsdeskundigheid.
Paulina vertelde over het onderwijs voor ervaringsdeskundigen. Zij sprak in het bijzonder over de tweejarige deeltijd AD-opleiding Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn die dit schooljaar op de HvA van start is gegaan.

Paulina Sedney, 3e van links (Foto: MIND/Robin Utrecht)

De opleiding is geïnitieerd door 10 instellingen voor de GGz, verslavingszorg en/of maatschappelijke opvang (de instellingen staan vermeld onderaan dit nieuwsbericht). Vierentwintig enthousiaste studenten die zelf ervaring hebben met levensontwrichtende situaties zoals psychiatrische aandoeningen, dakloosheid en ernstige verslavingen, richten zich tijdens de opleiding op het beroepsmatig inzetten van hun eigen ervaringen om zo anderen in soortgelijke situaties te ondersteunen, professionals te trainingen en beleid mee te veranderen. Tijdens de opleiding krijgen de studenten daarom kennis en vaardigheden aangereikt over onder andere herstelbevorderende methoden, het werken vanuit empowerment, het tegengaan van stigma en veranderingen stimuleren in teams en organisaties.

De kracht van deze opleiding zit hem onder andere in dat deze ontwikkeld is door ervaringsdeskundigen uit de praktijk (Amna Haji (Pit&Co), Grietje Keller en Eva van Holsteijn) en vanuit de HvA twee ervaringsdeskundigen (Astrid Philips en Henrike Kowalk) en docenten die grote affiniteit en jarenlange ervaring hebben met onderwijs voor ervaringsdeskundigen (Akbar Barani, Eefje Driessen, Elisa Passavanti, Larissa Bacher en Paulina Sedney). De opleiding is ontwikkeld onder de vleugels van Community College van de HvA en valt inmiddels onder de Social Work opleidingen.

Paulina heeft duidelijk gemaakt tijdens het bezoek van de koningin dat de AD-opleiding de krachtige lijn van co-creatie ook in de toekomst wil blijven doorzetten. “De koningin was zeer geïnteresseerd in de verhalen van iedereen aan tafel, en toonde ook belangstelling voor de opleiding. Het was inspirerende middag en dit bood een mooie mogelijkheid onze opleiding in de spotlight te zetten”, aldus Paulina.

Contact: AD-opleiding Ervaringsdeskundigheid in Zorg en Welzijn: ezw@hva.nl

Via deze link vindt u meer informatie over die dag.