Wat is een ervaringswerker?

“Herstel is een uniek persoonlijk proces waarin iemand de draad weer probeert op te pakken en zijn leven opnieuw inhoud probeert te geven.” (Anthony,1993). “Hierdoor vindt iemand opnieuw een manier om een bevredigend, hoopvol en betekenisvol leven te leiden, zelfs met de beperkingen die het gevolg zijn van ziekte.” (Van Heugten en Roest,1996).

De ervaringswerker heeft zowel door eigen ervaring met dit proces, als door studie van collectieve kennis, een uniek vermogen ontwikkeld om de cliënt te ondersteunen in dit proces. In iedere fase van herstel heeft de ervaringswerker een eigen rol, die echter altijd gekenmerkt wordt door het bieden van hoop, begrip, (h)erkenning en perspectief. De ervaringswerker werkt vanuit gelijkwaardigheid en zal daardoor altijd naast de cliënt staan tijdens het herstelproces. Dit geeft vertrouwen, verkleint het gevoel van schaamte en stimuleert de eigen kracht en het zelfvertrouwen van de cliënt. Tevens draagt het bij aan het vergroten van eigenwaarde en herwinnen van regie over het eigen leven. Een ervaringswerker luistert naar het verhaal van de cliënt zonder te oordelen en laat iemand zien dat er perspectief is, dat het leven zelfs beter kan worden dan voorheen. Hierin spelen herkenning en identificatie een belangrijke rol.

Een ervaringswerker is een:

 • Bruggenbouwer
 • Bondgenoot
 • Pionier
 • Luis in de pels
 • Rolmodel.

Wat doet een ervaringswerker allemaal?

 • Ondersteunen bij behandeling
 • ROPI audits
 • Begeleiden van lotgenoten groepen
 • Adviseren HOZ
 • Naastbetrokkenen avond
 • Sluiten aan bij werkgroepen en projecten (zowel Arkin als stedelijk en zelfs landelijk).
 • Coachen beginnende ervaringswerkers
 • Deskundigheidsbevordering

Hoe werkt een ervaringswerker samen?

De ervaringswerkers van Pit &Co zijn zowel werkzaam binnen de ambulante teams en klinieken van Arkin, als in het sociaal domein van Amsterdam en omstreken. Zo kun je ons bijvoorbeeld vinden in de buurthuizen, waar wij verschillende herstelwerkplaatsen faciliteren. Binnen de behandelsetting van Arkin, ondersteunen wij cliënten bij individuele herstelprocessen en adviseren behandelteams over herstelondersteunende zorg. Hierbij belichten en vertegenwoordigen we het individuele verhaal van de cliënt vanuit herstelperspectief. Pit & Co werkt vanuit de visie van Jaap van der Stel: Zorg bied je met zijn allen, vanuit verschillend perspectief, indien de cliënt dit nodig heeft.