Ervaringskennis ingezet in gemeentelijk programma ‘meedoen werkt’

Het programma Meedoen Werkt van de gemeente Amsterdam richt zich op mensen waarvoor ‘meedoen’ niet zo eenvoudig is. Daarin heeft het werken met ervaringsdeskundigheid een expliciete plek gekregen.

Het programma startte in 2015 en betreft activering, dagbesteding en (betaald) werk. Zowel in grotere als in kleinere experimentprojecten is in Amsterdam gewerkt aan verbindingen van activering, dagbesteding en werk.

De belangrijkste thema’s waarmee geoogst is zijn:

  • Iedereen doet mee
  • Meedoen in de buurt
  • Van probleem naar Perspectief Resultaatgebieden WMO dagbesteding
  • Samenwerking tussen professionals
  • Participeren naar vermogen
  • En last but not least: Betrek ervaringsdeskundigheid!

In een afsluitende werkconferentie die op 17 januari 2019 plaatsvond, zijn veel voorstellen gekomen om de uitdagingen voor de toekomst aan te gaan. Deze toekomstagenda voor een betere verbinding van activering, dagbesteding en wordt voorgelegd aan de bestuurders van de gemeente Amsterdam.

Een volledig en uitgebreider verslag volgt binnenkort.