Accreditatie voor Associate Degree opleiding ervaringsdeskundige

Op 4 april jl. is de Associate Degree-opleiding Ervaringsdeskundige in de Zorg geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Het panel was zeer onder de indruk van het materiaal dat zij ontvangen hadden en zij spraken aan het eind een positief oordeel over de kwaliteit van alle onderdelen van de opleiding, zoals de opbouw van het curriculum, de aangeboden programma’s, het niveau, de toetsing en het didactisch concept. Dit betekent dat de opleiding geaccrediteerd is.

Afgevaardigden van de NVAO hebben een hele dag gesproken met het ontwikkelteam, de examencommissie, het opleidingsmanagement, en een aantal vertegenwoordigers van de betrokken instellingen voor de GGZ en Verslavingszorg en van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen, de VVED. Aan het einde van de visitatiedag gaf het panel een voorlopige terugkoppeling van haar bevindingen. Dat pakte zeer positief uit en resulteerde in accreditatie.

Het rapport van de NVAO wordt rond begin mei verwacht. Hierna kan de opleiding bij DUO (dienst onderwijsuitvoering) worden aangemeld en kunnen studenten zich inschrijven.
Als je belangstelling hebt voor de opleiding kan je ook nu al een mailtje sturen naar communitycollege@hva.nl.
Je wordt dan persoonlijk geïnformeerd zodra de inschrijving openstaat. Ook is er een open avond op 16 april aanstaande tussen 18.00-21.00.
De open avond vindt plaats in het Wibauthuis (WBH), 4e etage in Wibautstraat 3b / 1091 GH Amsterdam. Je kan dan terecht met vragen over de opleiding.